Ledarskap

Khutba Ghadir (Profetens avskedspredikan)

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Profetens(S) hela khutba i Ghadir Khum efter sin Hajjat-al-wada’ (Avskeds pilgrimsfärd) som han utannonserat till alla så de må följa med honom till Hajj det året och höra det gudomliga budskapets sista och kompletterande befallning. Profeten(S) som var så ömsint att han vid tillfällen uträttade salat (bönen) som han så innerligt älskade hastigare för att han visste att det fanns äldre bland de som bad bakom honom eller hörde ett barn gråta efter sin mor som stod i bön, lät alla invänta alla vid Ghadir Khum och samlade alla och yttrande denna khutba…

Läs mer

Vad innebär Imam?

Här är debatten mycket lång när det gäller frågan om vad Imam innebär. Det har gjorts många tolkningar i detta område. Aloosi har i Roh ol-Bayan angett tretton tolkningar för ”Imam”. De flesta av ahl ol-sunnahs lärda mofasserin(tolkarna) har förvillat sig i tolkningen av Imam för att de inte har velat tolka med det innebörd som vi gör. Det underliga är att en del av samma mofasserin (tolkarna), har tolkat ”imam” här med innebörden نبي (”nabi” – profet); det vill säga jag har utsett dig till Imam betyder jag har utsett dig till profet medan de själva säger att det…

Läs mer

Imamats betydelse och innebörd

I alla frågor är den första och främsta egenskap som man observerar, innebörd och betydelse. Vad innebär Imamat? I frågan om Imamat har man angett många betydelser, förklaringar och tolkningar som vi här skall nämna några utav. Vanligtvis förekommer stor åtskillnad mellan ahl ol-sunnah och shia i uttolkningen av Imamat, och det föreligger i att skillnaden i tolkning av Imamats innebörd ur deras syn och vår skiljer sig åt som mellan himmel och jord. De ser Imamat som ett av furo-e-din (religionens lärosatser) och inte av ett av usol-e-din (trons grundsatser), medan vi anser Imamat vara av ett av usol-e-din…

Läs mer

Islamisk ledarskap

Ingen rörelse kan bli framgångsrik utan ledarskap. Men vem eller vilka bör leda en rörelse som är islamisk till sin natur och när dess mål uteslutande är islamiska? Uppenbarligen bör ledarskapet först och främst uppfylla de allmänna villkoren vad det gäller uppgiften de har framför sig. Sedan måste ledarna vara djupt islamiska och fullständigt förtrogna med Islams sociala, politiska och spirituella filosofi. De måste ha kunskap om Islams universella syn, dess insikt i empiriska frågor som skapelsen, ursprunget, universums skapare, behovet av universums skapelse m.m. De måste ha djupa kunskaper om Islams åsikter och föreskrifter angå ende människan och hennes…

Läs mer

Ledarskap

Ett företag har en VD och en Vice VD, en regering har ministrar och respektive ersättare för sina positioner, ett fotbollslag har en kapten och en ersättare… Exemplen är många! Alla länder har i grundlagen en redogörelse för vilka åtgärder man vidtar vid en eventuell bortgång av en minister eller statsöverhuvud. Om dessa ledare inte har ersättare så skulle kaos råda vid deras frånvaro! Inte bara det; samhället kräver detta för att det skall råda stabilitet. Hur ska vi då kunna tro att Gud har sänt den mest fulländade religionen till Profeten Mohammad(S) utan att utse en ersättare för honom…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen