Category Archives: Profetskap

Utnämningen av Profeter(A) är ett logiskt faktum

Eftersom alla Gudomliga religioner bekräftar existensen av visdomens (Aql) existens hos mänskligheten så hänvisar de alla till människan som en vis skapelse. Betydelsen av denna fråga inom Islam som är den sista och mest kompletta Gudomliga religionen är till den graden att de islamiska lärorna är baserade på visdom. Faktum är att som ett Gudomligt […]

Själens hälsa

”[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.” (Den heliga Koranen 19:33) Imam Ridha(A) sade: ”Det finns tre kritiska stadier för varje människa: födseln, döden och Domedagen”[1]. När en person kommer till den här stora […]

Hur många var de gudomliga profeterna samt hur många av dessa profeters namn har nämnts i Koranen?

Många av korankommentatorer (mufassirin) har genom verserna 4:164 och 40:78 diskuterat angående antalet gudomliga profeter(A). Det finns ett flertal återberättelser om detta ämne. Den mest kända bland dem återger att antalet är 124 tusen och i dess fullföljande anger den antalet budbärare vara 313 [1]. Antalet nämnda profeter(A) i Koranen är 26 och dessa är […]

Ödmjukhet – Nyckel till framgång

Alla profeters sätt att predika har varit baserat på ödmjukhet och anspråkslöshet; eftersom den som vill förmedla ett budskap till människor, speciellt om budskapet kommer från Gud, måste vara extremt ödmjuk och anspråkslös mot människorna. Med andra ord så måste en sån person hålla sig ifrån att vara pretentiös, undvika att prisa sig själv, avstå […]

Profeternas egenskaper

De gudomliga profeterna(A) kan kopplas till källan av existensen via inspiration. De har flera tilldelade egenskaper och förmåner som följs nedan: 1. Mirakel: Varje profet som blir utvald av Gud har en övernaturlig makt så att de genom denna förmåga visar en eller flera övernaturliga verk som människan inte kan skapa. Detta visar att han […]

Den sista Profeten

Året var 570 e. Kr. när den sista Profeten(S) föddes i den lilla byn Quraish, i staden Mecka. Några månader innan födelsen hade hans far, Abdullah(RA) ibn Abdel Mutalib(RA) avlidit och vid sexårsåldern blev Profeten föräldralös. Redan som ung omkom hans mor, Amina(RA), av en svår sjukdom. Det dröjde inte länge när även hans farfar […]

Profetskap

En av frågorna som i Koranens hänseende är mycket diskutabel är att det i Koranen har kommit både uttrycket ”profet” och ”sändebud”, och huruvida profetskapet avviker från sändningskapet. Alltså, är de två poster och två egenskaper eller är det en sak som har beskrivits med två ord? Ordet Nabi kommer från stammen ”Naba’’” (tillkännagivandet). Naba’ […]

Allahs tjänare

”Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för Maria och ande av Hans [ande].” (Den heliga Koranen 4:171) Den heliga Koranen introducerar olika profeter vid olika tillfällen och bland de finns det många verser som skildrar den stora Profeten Jesus(A). Den ovannämnda versen är ett exempel på ett sådant tillfälle. Gud […]

Profetens och Imamernas ofelbarhet

Märk: en muslim skall ägna stor uppmärksamhet åt denna trosfråga för att kunna förstå de djupare synpunkterna på religionen. Först av allt skall han pröva profetens och Imamernas karaktär med hjälp av sitt förstånd och genom studier. Sedan han övertygat sig om vad som är sant skall han forska vidare och hålla i minnet att […]