Category Archives: Profetskap

Profeten Lut(A) (Lot)

Profeten Lut(A) var kusin till Profeten Ibrahim(A). Deras mödrar var systrar. Profeten Lut(A)s egen syster, Sarah, var Profeten Ibrahim(A)s första hustru. De två profeterna utvandrade tillsammans till Palestina. Senare bosatte sig Profeten Lut(A) i trakten av Sodom i Jordanien. Befolkningen i Sodom var inte gästfria och de behandlade rämlingar på ett skamligt sätt. Om någon åkte […]

Profeten Ibrahim(A) (Abraham)

Profeten Ibrahim(A) har en mycket aktad plats bland Allahs Profeter. Han föddes i Babylon under Nimrods regeringstid. Nimrod var en mycket grym härskare. Många av Ibrahim (A) ättlingar var också profeter. Därför kallas han Profeternas Fader. Vår helige Profet Mohammad(S) var också en av hans ättlingar. Avgudadyrkan var mycket vanlig på den tid då Profeten […]

Profeten Nuh(A) (Noa)

Som vi har läst, var Profeten Nuh(A) en av de störste av Allahs Profeter. Men människorna som levde på hans tid var förblindade. De tillbad avgudar och sökte deras hjälp. Profeten Nuh(A) rådde dem att sluta med avgudadyrkan. Han förkunnade, att endast Allah är den sanne Herren och att endast Han skulle tillbes. Han uppmanade […]

Profeten Idris(A) (Enoch)

Namn: Idris Far: Djared bin Mahalil bin Cainan bin Enos bin Shith bin Profeten Adam(A) Barn: Profeten Nuhs farfars far Källor i Koranen: [19:56] [21:85] Profeten Idris(A) föddes 100 år efter Profeten Adams(A) död. Han var sonsons son till Profeten Shith(A) och farfars far till Profeten Nuh(A). Han införde skrivkonsten och konsten att sy. Han var […]

Profeten Shith(A) (Set)

Profeten Shith(A) blev Profeten Adams(A) efterträdare. Han var en dygdig son och det var han, som begravde Profeten Adam(A). Imam Sadiq(A) berättar att Profeten Shith(A) ledde begravningsbönen för Profeten Adam(A) och läste fem Takbir. Det gör vi än idag i Salat-ul-Mayyit. Han nämns inte i Koranen men han finns omnämnd i en hadith.

Habil och Qabil (Kain och Abel)

Källor i Koranen: [5:27,28,29,30, 31]   Profeten Adam(A) och Hawwa(A) hade två söner, som hette Habil och Qabil. Allah skickade hustrur till dem båda från himlen. Habil var boskapsherde och Qabil var lantbrukare. När Profeten Adam(A) valde Habil till sin efterträdare blev Qabil mycket arg och avundsjuk. Profeten Adam(A) sade till dem att offra något till […]

Profeten Adam(A)

Namn: Adam Titel: Safiyullah (Allahs utvalde) och Khalifatullah (Allahs förste ställföreträdare) Barn: Habil, Kabil, Shith och andra. Källor i Koranen: [2:30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38] [3:33, 59] [5:27][7:11,19,20,21,22,23,24,25,26,27,][17:61][18:50][20:115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123] Allah skapade Profeten Adam(A) av lera. Sedan blåste han in sin ande i lerformen. Han lärde Profeten alla […]

Islam och Profeterna(A)

Gud är vis, barmhärtig, välvillig och nådig. För att hindra människan från att begå synder och andra skadliga förströelser orsakade av passioner, känslor, låga begär och själviskhet sände han profeter till mänskligheten för att stödja rena orsaken. Profeterna(A) var inte gudar; de var Guds budbärare. De kom för att vägleda och varna; och för att […]

Ett par ord från den vise

De som strävar mot livet efter döden tittar ner på den här världen och de som dyrkar den här världen. De är på en kontinuerlig uppdrag för att skapa medvetenhet för världsliga människor genom provocerande budskap.   Profeten Isa(A) (Jesus), Marias(A) son, i ett försök att väcka sådana tankar har sagt: ”Ve över er som […]