Jamarats pelare har byggts om

Fråga I och med att Jamarats pelare har byggts om och dess bred, längd och höjd förökads, hur blir regeln för stenkastning mot de nya pelarna? Svar – Det räcker att man kastar stenen mot mitten av väggen. (Seyyed Sistani) – Det räcker att man kastar stenen i dess befintliga bassängen och även kan man […]

Har andra religioner rätt?

Fråga: Eftersom Islam uteslöt alla andra religioner, varför anses det i en del Koranverser att alla människor och samhällen i denna värld – vare sig muslimer, judar eller kristna osv., är frälsta människor om de tror på Allah(SWT) och utför goda gärningar. Koranen säger: ”… ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen […]

Jordens rotation

Fråga: Astronomer anser att jorden har en sfärisk form och rör sig kring sin egen axel; är detta bekräftat av vetenskapen eller fortfarande tveksamt? Och om jorden verkligen roterar, vilka är de vetenskapliga och märkbara tecknen? Vad är orsaken till att polstjärnan, genom vilken Qibla riktningen kan bestämmas, alltid dyker upp på samma plats? Utöver […]

Vilka av den avlidnes anhöriga har arvsrätt vid arvskiftet?

Fråga: Vilka av den avlidnes anhöriga har arvsrätt vid arvskiftet? Svar: Arvingar på grund av släktskap är tre grupper: Första grupp – är den avlidnes föräldrar och barn. Lever ej arvlåtarens barn tar arvlåtarens avkomlingar (så mycket man går ner i kedjan) arvlottet. Envar av dem som är närmast till den avlidne ärver och tills […]

Är avsiktens uppriktighet välgörande för en handling?

Fråga: Islamiska rättslärda säger att det är ett nödvändigt krav för en bedjande att ha en uppriktig avsikt och att inget utöver lydnaden av de gudomliga befallningarna skall uppmuntra till en sådan handling. Baserat på detta, blir till exempel bönen ogiltig för den som ber i syfte att skryta och uppnå berömmelse, då det inte […]

Varför är man automatiskt muslim när man födds? Varför är alla Guds 99 namn manliga?

Fråga: Salam Varför är man automatiskt muslim när man födds, är det för att föräldrarna är muslimer eller är det fel inom islam att låta sina barn få välja tills de blir äldre? Varför är alla Guds 99 namn manliga? Varför hade vår profet Muhammed 11 fruar? Är en kvinna utan slöja mindre troende/muslim jämfört […]

Vad säger Islam om syd och nordpolen?

Fråga: Vad säger Islam om syd och nordpolen och har det någon relation till Imam Mahdi(AJ)? Svar: I Guds Namn Vi har hadither som bland tecknen inför Imam Mahdis(AJ) ankomst talar om att ”solen gryr från väst!” Alltså från motsatt håll än vad det brukar. Sen har det tolkats olika under olika tider. Bland de […]

Finns det något speciellt med syd och nordpolen inom Islam?

Fråga: Finns det någon speciell syn på Syd och Nordpolen inom Islam? Svar: I Guds Namn Jorden har nämnts många gånger i den heliga Koranen med olika beskrivningar ofta i ett enda ord som bär en betydelse som både är specifik men kan också vara flera lager av innebörd att upptäcka. T.ex. säger Gud: أَلَمْ […]

Varför uppmanades Profeten(S) att gifta sig med adoptivsonens exfru?

Fråga: Gud beordrade Profeten [saw] att gifta sig med adoptivsonens fru efter att han har skilt sig med henne. Jag undrar vad syftet är här? Varför just denna kvinna som redan var gift? Svar: I Guds Namn Salam. Gud svarar frågan Själv i samma vers som Profeten(S) beordras till detta: لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ […]