Giftemål

Kan man ha samlag om kvinnan är klar…

Fråga: Kan man ha samlag om kvinnan är klar med menstruationen men inte har gjort ghosl (tvättning)? Svar: Innan ghosl (tvättning) är det tillåtet att ha samlag med sin make, med det villkoret att menstruationen är slut. (Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi, Seyyed Fathallah)

Läs mer

Varför hålls utomäktenskapliga barn borta från vissa poster?

Fråga: Enligt vår kunskap har, till exempel ett barn som fötts på grund av utomäktenskapliga förhållanden, inte någon roll i deras utomäktenskapliga börd och har inte begått någon synd, och därför behandlas de inte rättvist enligt Islamiska traditioner. De är inte heller tillåtna att erhålla viktiga tjänster såsom att vara en domare, Imam-e-Jamat och Marji’ etc. Varför skall en person som inte begått någon synd, bara på grund av sina föräldrars felsteg, behandlas illa och hållas borta från viktiga poster i samhället? Somliga säger även att dessa barn varken kommer att komma till paradiset eller uppleva någon dygd. Är detta…

Läs mer

Vad är regeln (hokm) för att ingå temporärt äktenskap…

Fråga: Vad är regeln (hokm) för att ingå temporärt äktenskap med en icke-troende eller bokens folk (Ahl al-Kitab) kvinna? Svar: Det är otillåtet (haram) att ingå temporärt äktenskap med icke-troende och enligt obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib) är det otillåtet (haram) att ingå temporärt äktenskap med bokens folk (Ahl al-Kitab) endast om de konverterar till islam eller att den muslimska mannen inte skall ha en muslimsk fru annars det inte är tillåtet (jayez) utan hennes samtycke. Enligt obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib) är det också otillåtet (haram) trots hennes samtycke. (Seyyed Sistani) En muslim kvinna kan inte gifta sig med en icke-troende.…

Läs mer

Är det rätt att göra istikhara inför giftemål?

Fråga: Är det rätt att göra istikhara inför giftemål? Svar: Efter att man har undersökt och funderat själv samt rådfrågat andra men ändå befunnit sig i tvivel kan man göra istikhara. (Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi) Det är inget fel på det, men vi råder inte att man gör detta innan man undersöker och funderar själv samt ser parternas förståelse till varandra. (Seyyed Fadhlallah)

Läs mer

Permanent äktenskap

Fråga: Räcker det med att vid vigsels tid ange skriftligt eller bara få de två kontrahenternas samtycke? Svar: Vid giftermål både permanent och temporärt måste siqah (ett rituellt föräktenskap) läsas upp och det räcker inte med endast de två kontrahenternas samtycke och inte heller med att endast ange skriftligt. Det är antingen båda partner som läser vigselns siqah eller de utser någon annan till sitt ombud som läser upp i gengäld för dem. (Seyyed Sistani, Imam Khomeini, Seyyed S. Shirazi, Seyyed Fadhlallah, Ayatollah Makarem Shirazi) Fråga: Kan paret för ett permanent äktenskap säga äktenskapslöftet till varandra på telefon? Svar: Det…

Läs mer

Har kvinnan rätt att begära skilsmässa?

Fråga: Salam aleikum, Har kvinnan rätt att begära skilsmässa eller måste hon sätta en klausul om detta i sitt äktenskapskontrakt? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh syskon All tacksamet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans klara religion och raka stig som Han vägleder Sina tjänare till! En kvinna kan begära och få komplett wikalat (fullmakt) av mannen i fråga om skildsmässa vilket skrivs till i äktenskapskontraktet. Det innebär inte att hon anger själva skildsmässan i äktenskapskontraktet så att säga utan får just komplett wikalat (fullmakt) att kunna ta…

Läs mer

Två personer som blivit ammade av samma kvinna vill gifta sig?

Fråga: Salam! det är så att min kompis hade blevid ammad av sin moste när hon var liten och nu så har hon blevit kär i sin mosters son och han är också kär i henne. då undrar jag om dem får gifta sig med varandra om de är muslimer eller får de inte det. kan ni vara lite snälla och svara lite tidigt 🙂 Svar:  I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges NamnSalam kära syskon lovelinessAll tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser! Vi ber om ursäkt för att svaret dröjt – möjligheterna till svar är rätt så…

Läs mer

Vad säger Imamen vid en vigsel?

Fråga: Hej! Jag är en svensk kristen kvinna som ska ingå äktenskap med en muslimsk man. Då jag inte förstår språket arabiska, vill jag veta vad Imamen säger vid en vigsel.Vad lovar jag som kvinna i denna ceromeni.Jag vill med öppna ögon ingå i detta äktenskap. Jag vill inte i efterhand förstå vad jag lovade min man i Guds namn. Tacksam för svar. Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam och hej All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans oerhörda barmhärtighet mot Sina skapelser. Först och främst vill vi börja med att…

Läs mer

Är sambo Haram?

Fråga: Är sambo Haram? Får man gifta sig med en kristen och om barnet blir kristna? Tack för svar! Hälsningar Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam kära syskon All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland välsignelsen av ro via äktenskap. Om du med sambo menar att en icke-mahram (religiöst icke-relaterad) man och kvinna ska vistas eller bo ensamma i samma plats så ja; det är haram (förbjudet). Gällande din andra fråga – väldigt kort som en generell regel; en muslim får inte ingå äktenskap med en kristen och skulle detta mot förmodan ske så blir barnen…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen