Category Archives: Monoteism (Tawhid)

Får man fråga: ”Vad är Han?”

Fråga: Får man fråga: ”Vad är Han?” Svar: Farao frågade Moses(A): ”Vad är det [du säger]? Världarnas Herre?” (Den heliga Koranen 26:23). [Moses] sade: ”[Han är] er Herre och [alla] era förfäders Herre.” (Den heliga Koranen 26:26). Det går inte att förstå Honom genom att försöka definiera ”vad” Han är, snarare kan man lära känna bevisen för […]

Hamnar man i helvetet eller paradiset?

Fråga: Hej jag undrar om vad som kommer att hända om man har gjort bode doligt och bra saker kommer man go i helvetet eller i paradiset? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn I Hans Namn som i Sin oerhörda barmhärtighet hellre förlåter synder och vägleder Sina tjänare än straffar dem Salam och […]

Hur lagar ser ut i land som det bor mycket muslimer?

Fråga: Hejsan. Jag håller på att skriva ett arbete i religion och samhällskunskap. vi har fått i uppgift att jämföra samma religion i olika länder. Det jag undrar är om ni har någon slags information hur lagar ser ut i land som det bor mycket muslimer i. T.ex. om landets grundlagar styrs mycket eller helt […]